Hrad Jasov

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Zrúcanina gotického hradu sa nachádza na temene bralného útesu Jasovskej skaly, ktorá sa dvíha južne od obce Jasov nad vstupom do jaskyne.

Kráľovský hrad vybudovali v rokoch 1312-1320. V roku 1318 sa spomína ako Iazo a v roku 1320 ako castrum in acie lapidus seu montis Iazow. Jeho úlohou bolo strážiť vstup do Jasova, vtedajšej baníckej osady. V roku 1390 sa spomína ako Jazowara. Nepatrné zvyšky horného hradu a valy predhradia v teréne vidieť len čiastočne. Načas sa hradu zmocnil Ján Jiskra z Brandýsa so svojimi bratríkmi. Zanikol ešte v 15.storočí, pravdepodobne v roku 1436. Posledné správy o ňom sú z roku 1402. Ešte v roku 1447 sa o hrade píše ako o fortalicium Jazo. Zachovala sa ruina brány opevnenia s nepravidelným pôdorysom.