Hodrušský gaštan

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1994 a 1996. Mohutný gaštan jedlý s výškou 18m, obvodom kmeňa 705cm, priemerom koruny 22m a vekom viac ako 300 rokov. Je chránený z kultúrnych, vedeckých, ekologických a krajinárskych dôvodov. Je druhým najobjemnejším gaštanom evidovaným na území Slovenska. Vyhlásením za chránený strom v tomto rozhodnutí bola doplnená sieť významných a pamätných stromov v okrese. Nachádza sa v obci Hodruša-Hámre v časti Banská Hodruša v lokalite Pázmánov dvor.