Habánsky dvor

Súčasťou dvora je habánska kaplnka Navštívenia Panny Márie, kováčska dielňa, vodný mlyn a 11 ľudových domov. Domy sú murované z nepálenej tehly so slamenou strechou. Dvor sa nachádza v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Všetky uvedené domy sú Národnými kultúrnymi pamiatkami vyhlásenými v roku 1978 (s výnimkou objektov, u ktorých je to uvedené). Habánsky dvor je známy fajansovou keramikou.

Ľudový dom č.59. Dom z 2.polovice 19.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, štvorpriestorovú dispozíciu, je jednopodlažný s pivnicou. Upravovaný bol v 20.storočí.

Ľudový dom č.62. Dom z 2.polovice 19.storočia. Má pôdorys v tvare L, štvorpriestorovú dispozíciu, je jednopodlažný.

Ľudový dom č.64. Dom z 2.polovice 19.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, štvorpriestorovú dispozíciu, je jednopodlažný s pivnicou. Upravovaný bol v 20.storočí.

Ľudový dom č.68. Dom z polovice 19.storočia. Má pôdorys v tvare L, štvorpriestorovú dispozíciu, je jednopodlažný s pivnicou. Upravovaný bol v 20.storočí.

Ľudový dom č.72. Dom z polovice 19.storočia. Má štvorcový pôdorys, štvorpriestorovú dispozíciu, je jednopodlažný. Upravovaný bol v 20.storočí.

Ľudový dom č.73. Dom z polovice 19.storočia. Má lichobežníkový pôdorys, štvorpriestorovú dispozíciu, je jednopodlažný. Upravovaný bol v 20.storočí.

Ľudový dom č.79. Dom z 18.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, dvojpriestorovú dispozíciu, je jednopodlažný s dvoma podkrovnými podlažiami. Upravovaný bol v 20.storočí. Stojí vedľa Habánskeho múzea.

Ľudový dom č.80. Dom z 19.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, jednotraktovú dispozíciu, je jednopodlažný s pivnicou. Upravovaný bol v 20.storočí.

Ľudový dom č.85. Dom z 2.polovice 19.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, štvorpriestorovú dispozíciu, je jednopodlažný.

Ľudový dom č.98. Dom z polovice 19.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, trojpriestorovú dispozíciu, je jednopodlažný. Stojí v hĺbke parcely.

Ľudový dom a pivnica. Hornov (Wirthov, Izerov) dom (Dom č.78). Národnú kultúrnu pamiatku tvoria viaceré pamiatkové objekty: Ľudový dom. Ľudový dom z nepálenej hliny z roku 1717. Upravovaný bol v roku 1780-1781, na prelome 19. a 20.storočia a v rokoch 1956-1960 a 2000. Má obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s pivnicou. Dom stojí na západnej strane Habánskeho rínku. V súčasnosti sa v dome nachádza Habánske múzeum. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 1963. Pivnica. Pri ľudovom dome stojí pivnica postavená na prelome 19. a 20.storočia z tehly. Má obdĺžnikový pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu. Upravovaná bola v rokoch 1956-1960 a 2000. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2013.

Leave a Reply