Habánske ľudové domy

Trojpriestorové štítové hĺbkové remeselnícke domy so sušiarňami a dielňami a domy radové so širokým frontom, so štítovými sedlovými strechami s podkrovnými miestnosťami, za domami stodoly. Pôvodných 35 obytných domov uvedených dvoch typov je organizovaných okolo štvorcového rínku. Všetky uvedené domy sú Národnými kultúrnymi pamiatkami vyhlásenými v roku 1978. Postavené boli z nepálenej tehly. Stoja v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva.

Ľudový dom č.67. Ľudový dom z polovice 19.storočia. Má viacpriestorovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je jednopodlažný s pivnicou.

Ľudový dom č.70, 71. Ľudový dom z polovice 19.storočia. Má viacpriestorovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný. Upravovaný bol v 20.storočí.

Ľudový dom č.75. Ľudový dom z roku 1604. Má viacpriestorovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s pivnicou. Upravovaný bol v polovici 18.storočia.

Ľudový dom č.81 (Habánsky dom). Ľudový dom z 19.storočia. Má viacpriestorovú dispozíciu, štvorcový pôdorys, je dvojpodlažný. Upravovaný bol v 20.storočí.

Ľudový dom č.82. Ľudový dom z 19.storočia. Má viacpriestorovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s pivnicou. Upravovaný bol v 20.storočí.

Ľudový dom č.83, 84. Ľudový dom z 19.storočia. Má viacpriestorovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s pivnicou. Upravovaný bol v 20.storočí.

Ľudový dom č.86. Ľudový dom z 19.storočia. Má viacpriestorovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s pivnicou.

Ľudový dom č.99. Ľudový dom z 2.polovice 19.storočia. Má viacpriestorovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je jednopodlažný.

Ľudový dom č.100, 101. Ľudový dom z 50.rokov 19.storočia. Má viacpriestorovú dispozíciu, nepravidelný pôdorys v tvare dvojitého L, je jednopodlažný. Upravovaný bol v 20.storočí.

Leave a Reply