Gaštany na Krakorovom vrchu

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1996. Dva exempláre gaštana jedlého s výškou 18 a 20m, obvodom kmeňa 418 a 468cm, priemerom koruny 17 a 14m a vekom 250 rokov. Sú chránené z biologických, estetických, vedeckých, ekologických a krajinárskych dôvodov. Nachádzajú sa v Modrom Kameni na Krakorovom (Kozom) vrchu asi 100m nad posledným domom č.621.