Gaštan v Modrom Kameni

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996. Gaštan jedlý s výškou 15m, obvodom kmeňa 636cm, priemerom koruny 16m a vekom 300 rokov. Je chránený z biologických, estetických, dendrologických, vedeckých, ekologických a krajinárskych dôvodov. Nachádza sa v Modrom Kameni na ulici Drieňovská asi 80m nad domom č.47.