Fara v Trenčíne

Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Renesančná budova fary bola postavená v 15.storočí. Upravovaná bola v 17., 18. a 20.storočí. Má nepravidelný pôdorys, jednotraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná s pivnicou. Stojí na Mariánskom námestí 2 južným smerom od rímsko-katolíckeho Kostola narodenia Panny Márie v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

Leave a Reply