Evanjelický kostol v Nitrianskej Strede

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1999. Pôvodne barokový jednoloďový artikulárny evanjelický kostol z roku 1748. Neskôr bol klasicisticky upravený. Upravovaný bol v rokoch 1757-1758. V roku 1811 bola pristavaná veža. Ďalšie úpravy v rokoch 1910 a 1990-1991. Jednovežová sieňová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Stojí na západnom okraji obce.