Duby v Krásnohorskom Podhradí

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1989 a 1996. Je to sedem exemplárov dubu letného s výškou 24-38m, obvodom kmeňa 188-301cm, priemerom koruny 8-17m a vekom viac ako 250 rokov. Sú chránené z vedecko-výskumných, náučných, kultúrno-výchovných a estetických dôvodov. Nachádzajú sa pri úpätí hradného kopca na severovýchodnom okraji obce Krásnohorské Podhradie vedľa cesty na Úhornú.