Dub letný – Medvecké

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996. Dub letný s výškou 23m, obvodom kmeňa 578cm, priemerom koruny 20m a vekom viac ako 250 rokov. Je chránený z krajinotvorných, estetických, krajinárskych, dendrologických a dendrometrických dôvodov. Nachádza sa severovýchodne od obce Tekovské Lužany v poli pri odbočke do miestnej časti Medvecké.