Dežöfiho palác a Esterháziho palác

Národná kultúrna pamiatka Mestské paláce vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Mestský palác. Dežöfiho palác. Mestský novorenesančný palác bol postavený v 2.polovici 19.storočia. Má pôdorys v tvare lichobežníka, je trojpodlažný s pivnicou. Spolu s Esterháziho palácom, ktorý stojí na Štúrovom námestí 4, tvoria jeden areál. Autorom stavby je Ignác Feigler ml. Mestský palác stojí na Štúrovom námestí 2. Nachádza sa v ňom Slovenská národná galéria.

Mestský palác. Esterháziho palác. Mestský novorenesančný palác bol postavený v 2.polovici 19.storočia. Má nepravidelný štvorkrídlový pôdorys, je štvorpodlažný s pivnicou. Spolu s Dežöfiho palácom, ktorý stojí na Štúrovom námestí 2, tvoria jeden areál. Autorom stavby je Ignác Feigler ml. Nárožný mestský palác stojí na Štúrovom námestí 4 pri Rázusovom nábreží. V roku 1990 palác získala Slovenská národná galéria. Po rekonštrukcii ukončenej v roku 1994, autorkou prestavby bola architektka Ľ. Gáliková, galéria rozšírila svoje expozičné priestory.

Leave a Reply