Čákiho paláce na Hviezdoslavovom námestí 14 a ulici Panská 33

Národná kultúrna pamiatka Mestské paláce vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Mestský palác. Čákiho palác. Neskorobarokový mestský palác bol postavený v roku 1755. Má pôdorys v tvare U, je trojpodlažný s pivnicou. Autorom stavby je M. Walch. Radový mestský palác stojí na Panskej ulici 33 pri Hviezdoslavovom námestí 14.

Mestský palác. Čákiho palác. Postavený bol v klasicistickom slohu v 2.polovici 19.storočia. Radová stavba má pôdorys v tvare U, je štvorpodlažná s pivnicou. Mestský palác stojí na Hviezdoslavovom námestí 14. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 1985.

Leave a Reply