Cour Hotel v Piešťanoch

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1994. Secesná budova hotela z roku 1822. Upravovaná bola v roku 1910. Má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, päťkrídlový pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Autormi stavby sú H. Böhm a A. Hegedüš. Nárožná budova sa nachádza sa na ulici Winterova 29 v Pamiatkovej zóne. Dnes je v budove riaditeľstvo Slovenských liečebných kúpeľov.