Administratívna budova Námestie SNP 3 v Piešťanoch

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2020. Funkcionalistická budova bývalého Obecného domu (Mestský úrad Piešťany) bola postavená v rokoch 1929-1930. Trojpodlažná stavba s podpivničením a pôdorysom v tvare L. Autormi stavby sú Otmar Klimeš a Jindřich Merganc. Schodisková nárožná stavba sa nachádza v juhovýchodnej časti Námestia SNP 3 v pamiatkovej zóne.