Cestný most v Bátovciach

Národná kultúrna pamiatka Cestný most so sochou vyhlásená v roku 1981. Nachádza sa na ceste do Pečeníc cez potok Sikenica v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Cestný most. Barokový oblúkový (trojklenbový) kamenný cestný most z roku 1700. Upravovaný bol v 20.storočí.

Socha. Socha svätého Jána Nepomuckého.