Čerpacia stanica v Patinciach

Národná kultúrna pamiatka Čerpacia stanica s areálom vyhlásená v roku 1970. Stavba z roku 1897 dokumentuje rozvoj techniky v tom období. Nachádza sa pri dunajskej hrádzi v lokalite Žitavská tôň pri štátnej ceste do obce Virt. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Čerpacia stanica. Parná čerpacia stanica. Upravovaná bola v rokoch 1960 a 1983-1983. Prízemná stavba s dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 1979.

Sklad uhlia. Sklad uhlia čerpacej stanice. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou.