Pagaštan v Božčiciach

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1996. Pagaštan konský s výškou 21m, obvodom kmeňa 388cm, priemerom koruny 15m a vekom viac ako 180 rokov. Je chránený z estetických, náučných, vedeckých a krajinárskych dôvodov. Patrí k významným krajinným prvkom. Nachádza sa v obci Parchovany v časti Božčice.

Platany v Bieli

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1996. Tri exempláre platanu západného s výškou 28m, obvodom kmeňa 415, 410 a 470cm, priemerom koruny 32, 20 a 33m a vekom viac ako 200 rokov. Sú chránené z vedeckých, estetických, náučných a krajinárskych dôvodov. Nachádzajú sa v obci Biel v historickom parku.

Most v Lelese

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Gotický kamenný most svätého Gotharda zo 14.-15.storočia. Most pochádza pravdepodobne zo 14.storočia. Bol postavený nad bývalým korytom rieky Tisa, kde ešte na začiatku 19.storočia pomaly prúdila voda. Dnes most preklenuje suché koryto. Pomenovanie dostal začiatkom 18.storočia, kedy leleský kláštor prevzal rád z Čiech, ktorý sem priniesol kult svätého Jána Nepomuckého a svätého Gotharda, ktorého socha stála pri moste do roku 1848. Rekonštruovaný bol v roku 1922. Neskôr bola socha odstránená a most bol rekonštruovaný v roku 1994. Je to menší kamenný most so zreteľne zachovanými oblúkmi. Jeho dĺžka je 70m a vnútorná prejazdná šírka je...

Súsošie Piety v Sečovciach

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1969. Súsošie Piety (Panna Mária a Ježiš Kristus) v ľudovom charaktere z 90.rokov 18.storočia. Opravovaná bola v 19.storočí. V roku 1999 sa uskutočnila rekonštrukcia a vytvorila sa kópia, ktorá je umiestnená pred vchodom do rímsko-katolíckeho kostola. Originál je umiestnený vnútri kostola.