Kláštor paulínov v Trebišove

Národná kultúrna pamiatka Kláštor paulínov vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Konvent. Renesančná budova kláštora postavená v rokoch 1502-1530. Upravovaná bola v rokoch 1594, 1678, 1760, 1876, na prelome 19. a 20.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Nachádza sa na ulici Štefánikova 55. Kostol navštívenia Panny Márie.

Kláštor premonštrátov v Lelese

Národná kultúrna pamiatka Kláštor premonštrátov vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Konvent. Prepošstvo premonštrátov. Gotická stavba z 12. a 13.storočia. Na území Zemplína bol tento najstarší kláštor premonštrátov zasvätený Svätému krížu. Založil ho vacovský biskup Boleslav /1188-1212/. Úlohou kláštora bolo opatrovať aj krajinský archív a právne listiny celého kraja. Pôvodná stavba bola pravdepodobne počas tatárskeho vpádu ťažko poškodená alebo zničená. Krátko nato bola obnovená. Upravovaná bola v rokoch 1360, 1400, koncom 15.storočia, v 2.polovici 16.storočia a v rokoch 1633 a 1734 (baroková úprava). V 14. a 15.storočí bol kláštor postupne rozšírený, v roku 1533 opevnený. V rokoch 1623-1639 bol rozšírený veľkou vežou nad vstupným portálom. V 18.storočí bol...

Kláštor minoritov v Brehove

Národná kultúrna pamiatka Kláštor minoritov vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kláštor minoritov. Baroková budova kláštora postavená v rokoch 1767-1769. Upravovaná bola v 20.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U. Budova kláštora bola pristavená k budove staršieho kostola. Je to trojpodlažná trojkrídlová budova s kostolom spoločne obopína rajskú záhradu. Má miestnosti zaklenuté pruskými klenbami a českými plackami. Schodište má pozdĺž arkády. V miestnosti bývalej jedálne sa nachádzajú maľby z roku 1777. Nachádza sa v obci a je jej výraznou dominantou. Kostol svätého Františka z Assisi.