Bytový dom Šulekova 3

Národná kultúrna pamiatka Bytový dom a sadovnícka úprava vyhlásená v roku 1980. Nachádza sa na ulici Šulekova 3 v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Bytový dom. Novobarokový nájomný bytový dom bol postavený v roku 1910. Solitérna stavba má oválny pôdorys a je štvorpodlažná s podpivničením.

Sadovnícka úprava. Sadovníka úprava s historickou zeleňou bola vybudovaná začiatkom 20.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Má nepravidelný pôdorys. Nachádza sa okolo bytového domu severne od cintorína Kozia brána.

Leave a Reply