Budova Tatrabanky v Považskej Bystrici

Budova Tatrabanky v Považskej Bystrici

Funkcionalistická budova bývalej Roľníckej vzájomnej pokladnice postavenej v roku 1938 v štýle československej moderny. Dokončená bola v roku 1940. Architektom stavby je Ing. arch. Miloš Svitavský. Je najhodnotnejšou pamiatkou modernej architektúry v meste a jednou z mála zachovaných budov starého centra mesta, kde tvorila jeho nárožie. Budova pozostáva z dvoch častí, z pôvodnej stavby a z prístavby, o ktorú sa zaslúžil pán Wilhelm. Od roku 1940 v nej sídlil i poštový úrad. Nachádza sa v Považskej Bystrici, na Námestí A. Hlinku 9. Od roku 2010 je zaradená medzi pamätihodnosti mesta. Dnes v budove sídli Tatrabanka.