Budova ABŠO v Považskej Bystrici

Budova ABŠO v Považskej Bystrici

Administratívna 12-poschodová budova ABŠO (administratívna budova štátnych orgánov) s nadčasovou modernou architektúrou, atypickou kruhovou aulou a átriom v podnoži, bola postavená v rokoch 1968-1978. Konštrukcia budovy bola v svojom čase prvou tohto druhu v Československu a v strednej a východnej Európe. Projektová príprava stavby sa začala v roku 1966 a ukončená bola v roku 1968. Ako prvé sa do roku 1969 vybudovali základy a podzemné garáže. Nasledovala betonáž vysokého piliera stavby a zavesenie oceľovej konštrukcie s opláštením. Budova je pozoruhodná svojim technickým riešením zavesenej konštrukcie jednotlivých podlaží a fasády. Hlavná, funkčná časť vysokej stavby, ktorá má 12 podlaží, je zavesená. Celá spodná časť je železobetónový skelet, vrchná časť je oceľová konštrukcia. Zo železobetónového monolitického jadra, ktoré sa postavilo prvé, sú na najvyššom bode vysunuté oceľové konzoly s vahadlami. V jadre sa nachádzajú dva výťahy a inštalačné šachty s toaletami a technickými miestnosťami. Na oceľových konzolách s vahadlami visia tiahla – laná, ktoré nesú všetky podlažia. Tiahla vo vnútri budovy je aj vidieť. Kovová konštrukcia je hore položená na obrovských gumových ložiskách, ktoré sa museli doviesť zo západného Nemecka. Jednotlivé podlažia sú kotvené do železobetónového jadra. Budova je opláštená závesnou hliníkovou fasádou a v interiéri sú zavesené stropy. Budova nemá otvárateľné okná, vetranie je zabezpečené vysokotlakovou klimatizáciou (v zime fúka teplý vzduch, v lete studený). Pre ňu bola vybudovaná aj samostatná studňa, aby sa pre klimatizáciu nepoužívala pitná voda. Aula v prízemnej časti má tvar zrezaného kužela a kapacitu 250 miest. Spodná časť budovy je dvojpodlažná a po bokoch sú dva pešie koridory. Má dve podzemné a dve nadzemné podlažia. Podzemné podlažia slúžia ako technické zázemie budovy a v nadzemných podlažiach sú situované priestory a zariadenia určené pre administratívne účely a spoločenské akcie mestského významu. Projektoval ju Ing. arch. Ivan Meliš zo Žiliny, statiku riešil Ing. Severín Ďuriš zo Žiliny. Oceľovú konštrukciu projektoval Ing. Ján Bustin z Bratislavy, podieľal sa i J. Dlhopolček. Dodávateľom boli Vítkovické železiarne. Generálnym dodávateľom boli Pozemné stavby Žilina. Mozaika nad vstupom do budovy tvorí akýsi tympanón a nesie výrazný antropocentrický motív – človek v strede vesmíru. Keramická plastika na bočnej strane v prechode pre peších sa pýši ľudovým motívom, zatiaľ čo reliéf na vstupe do zasadačky umocňuje umiestnenie budovy „tu a teraz“ v priemyselnom meste. Nachádza sa v Považskej Bystrici, v lokalite Centrum 1/1. Od roku 2010 je budova zaradená medzi pamätihodnosti mesta.