Budova banky Námestie SNP 27

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1985. Novoklasicistická budova bola postavená v rokoch 1910-1912. Upravovaná bola v rokoch 1924, 1929, 1936, 1944, 1946 a v 50.rokoch 20.storočia. Má nepravidelný pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažná s pivnicou. Autorom stavby je N. Katser. Nárožná schodisková budova bývalej banky stojí na Námestí SNP 27 pri ulici Klobučnícká 7 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

Leave a Reply