Budova banky Námestie SNP 18 (Slovenská sporiteľňa)

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1995. Funkcionalistická budova bola postavená v rokoch 1930-1931. Upravovaná bola v 90.rokoch 20.storočia a v rokoch 2000-2001. Autorom je architekt Juraj Tvarožek. Má obdĺžnikový pôdorys, je sedempodlažná. Nárožná budova Sporiteľne stojí na Námestí SNP 18 v Pamiatkovej zóne.

Leave a Reply