Biskupský kaštieľ v Močenku

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kaštieľ. Klasicistický kaštieľ postavený v rokoch 1840-1848. Upravovaný bol v roku 1876, po roku 1928, v 2.polovici 20.storočia a po roku 2009. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare H, je dvojpodlažný s podpivničením. Staviteľom bol Fr. Častka. Významná pamiatka klasicistickej architektúry s freskovou maľbou Nitrianskeho hradu. Solitér sa nachádza na ulici Svätého Gorazda 956 v strede obce. Kaštieľ bol letným sídlom nitrianskych biskupov, dnes je v ňom charitný dom.

Park. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou z 18.storočia okolo kaštieľa. Upravovaný bol po roku 1838, v roku 1868 a po roku 1945. Má nepravidelný pôdorys.