Banícky dom Špania Dolina 25-26

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Banícky zrubový dom zo začiatku 19.storočia. Upravovaný bol po roku 1980. Dvojpodlažná stavba s dvojdielnou, šesťpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Špania Dolina 25-26 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva juhozápadne od kostola.