Banícka Kaplnka Panny Márie v Kremnici

Národná kultúrna pamiatka Kaplnka a pokladnička vyhlásená v roku 2001. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Prícestná kaplnka. Neskorobaroková banícka Kaplnka Panny Márie z 2.polovice 18.storočia. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou, štvorcovým pôdorysom. Nachádza sa na Banskej ceste pri klopačke.

Pokladnička. Neskorobaroková kamenná banícka pokladnička z 18.storočia. Stavba s kruhovým pôdorysom stojí pri kaplnke.