Akadémia Ventúrska 3 (Academia Istropolitana)

Národná kultúrna pamiatka Akadémia s areálom vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Meštiansky dom 1. Neskorogotický meštiansky dom bol postavený v 14.storočí. Upravovaný bol v 2.polovici 15.storočia, v období 1.polovica 16. až 17.storočie, v 18.-19. a v 20.storočí. Má pôdorys v tvare C, jedno a dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Sídlo Academia Istropolitana je prejazdový radový dom, ktorý stojí na ulici Ventúrska 3 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

Meštiansky dom 2. Neskorogotický meštiansky dom bol postavený na prelome 13. a 14.storočia. Upravovaný bol v 15., 16. a 17.storočí, v roku 1705, v 18.storočí, koncom 19.storočia a v 20.storočí. Má pôdorys v tvare L, jedno a dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažný s podkrovím a pivnicou. Sídlo Academia Istropolitana je priechodový radový dom, ktorý stojí na ulici Ventúrska 3 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

Bytový dom 1. Barokový nájomný bytový dom bol postavený v 17.storočí. Jadro budovy je z 15.storočia. Univerzitu v roku 1464 založil kráľ Matej Korvín. V roku 1465 sa pre účely univerzity zrekonštruovali opustené mestské budovy na Ventúrskej ulici. Na jeseň v roku 1467 sa začalo vyučovať. Kancelárom univerzity sa stal ostrihomský arcibiskup Ján Vitéz zo Sredny ale chod inštitúcie riadil vicekancelár a bratislavský prepošt Ján Schomberg. Na univerzite boli zriadené tri fakulty, filozofická, teologická a právnická a pripravoval sa aj vznik lekárskej fakulty. Vzorom pri ich budovaní bola parížska Sorbona. Pokus Jána Vitéza zvrhnúť kráľa Mateja Korvína z trónu v roku 1471 spôsobil, že panovník prestal univerzitu podporovať a Academia Istropolitana sa nemohla plne rozvinúť. Koncom 80.rokov 15.storočia prestala prvá univerzita na území Slovenska jestvovať. Budova bola upravovaná na prelome 17. a 18.storočia, v 2.polovici 18.storočia, v 19.storočí a v 70.rokoch 20.storočia. Má pôdorys nepravidelného obdĺžnika, jednotraktovú dispozíciu, je trojpodlažná s podkrovím a pivnicou. Zaujímavé ojedinelé renesančné prvky z 2.polovice 15.storočia. Pavlačový dom, budova Academia Istropolitana, stojí na ulici Ventúrska 3 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

Bytový dom 2. Neskororenesančný nájomný bytový dom bol postavený v polovici 17.storočia. Jadro budovy je z 15.storočia. Univerzitu v roku 1464 založil kráľ Matej Korvín. V roku 1465 sa pre účely univerzity zrekonštruovali opustené mestské budovy na Ventúrskej ulici. Na jeseň v roku 1467 sa začalo vyučovať. Kancelárom univerzity sa stal ostrihomský arcibiskup Ján Vitéz zo Sredny ale chod inštitúcie riadil vicekancelár a bratislavský prepošt Ján Schomberg. Na univerzite boli zriadené tri fakulty, filozofická, teologická a právnická a pripravoval sa aj vznik lekárskej fakulty. Vzorom pri ich budovaní bola parížska Sorbona. Pokus Jána Vitéza zvrhnúť kráľa Mateja Korvína z trónu v roku 1471 spôsobil, že panovník prestal univerzitu podporovať a Academia Istropolitana sa nemohla plne rozvinúť. Koncom 80.rokov 15.storočia prestala prvá univerzita na území Slovenska jestvovať. Budova bola upravovaná v 2.polovici 18.storočia, začiatkom 20.storočia a v 70.rokoch 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je trojpodlažná s pivnicou. Zaujímavé ojedinelé renesančné prvky z 2.polovice 15.storočia. Schodiskový dom, budova Academia Istropolitana, stojí na ulici Ventúrska 3 v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

Studňa.

Leave a Reply