Administratívne budovy Fajnorovo nábrežie 1, 3

Národná kultúrna pamiatka Administratívne budovy vyhlásená v roku 1980. Nachádza sa v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Administratívna budova I. Secesná vládna budova, budova Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, bola postavená v rokoch 1912-1913. Upravovaná bola po roku 1945. Má šesťkrídlový uzatvorený pôdorys, jedno, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, je päťpodlažná s podkrovím a pivnicou. Autorom projektu je J. Rittner, staviteľom firma Pittel & Brausewetter. Chodbová nárožná budova stojí na Fajnorovom nábreží 1 pri uliciach Gondova a Vajanského nábrežie.

Administratívna budova II. Secesná vládna budova, budova Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, bola postavená v rokoch 1912-1913. Upravovaná bola v roku 1945. Má štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, dvoj a trojtraktovú dispozíciu, je štvorpodlažná s podkrovím a pivnicou. Autorom projektu je J. Rittner, staviteľom firma Pittel & Brausewetter. Chodbová nárožná budova stojí na Fajnorovom nábreží 3 pri ulici Prešernova.

Leave a Reply