Administratívna budova Vajanského 7 v Nitre

Národná kultúrna pamiatka Administratívna budova a oplotenie vyhlásená v roku 2018. Budova Slovenského Červeného kríža sa nachádza na ulici Pri Červenom kríži 1553 juhozápadne od centra mesta. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Administratívna budova. Solitérna stavba bola postavená v rokoch 1928-1931 v funkcionalistickom slohu. Upravovaná bola v roku 2000. Dvojpodlažná stavba s podpivničením, trojtraktovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L. Autormi stavby sú František Gahura a Ján Tomaschek.

Oplotenie. Murované oplotenie s kovovou výplňou z rokov 1928-1931 vo funkcionalistickom slohu. Upravované bolo koncom 20.storočia. Autorom je František Gahura. Nachádza sa zo severovýchodnej, juhovýchodnej a juhozápadnej strany budovy.