Adamovský kaštieľ v Malých Bierovciach

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kaštieľ. Kaštieľ postavený v neskorom baroku v rokoch 1750-1770. Je to dvojpodlažný solitér s pivnicou. Budova s trojkrídlovým pôdorysom, dvoj a trojtraktovou dispozíciou, s obdĺžnikovým pôdorysom a s dvoma krátkymi bočnými krídlami. Dispozíciu zvýrazňuje prevýšená a zdôraznená stredná časť. Dominuje ústredný zvýšený rizalit s tympanónom a s kupolovitou strechou zakončenou laternou. Budova kaštieľa má v strede interiéru slávnostnú sálu. Posledným vlastníkom bola rodina Noris Sizzo. Upravovaná bola v 19.storočí, v roku 1992 a po roku 2000. V roku 1958 prebehli opravné práce a doplnenie bočného krídla. Stojí v Adamovských Kochanovciach, v strede miestnej časti Malé Bierovce 122. V súčasnosti je od roku 1963 v kaštieli Domov sociálnych služieb pre mentálne postihnutú mládež, predtým v ňom bol Domov dôchodcov.

Park. Rozprestiera sa okolo kaštieľa. Prírodno-krajinársky park s historickou zeleňou z 19.storočia, upravovaný v 50.rokoch 20.storočia. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 2014.

Kaplnka. Murovaná márnica, altánok, bola postavená v historizujúcom slohu v 1.polovici 19.storočia. Upravovaná bola po roku 1992. Má jednopriestorovú dispozíciu, štvorcový pôdorys, je prízemná. Nachádza sa v strede parku. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2014.

Skleník.

Hospodárska stavba. Kancelárie, ubytovne, z 2.polovice 18.storočia. Upravované boli v 2.polovici 20.storočia a v 90.rokoch 20.storočia. Stavba má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je jednopodlažná. Nachádza sa východne od kaštieľa v juhovýchodnej časti parku. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2014.

Pivnica. Tehlovo-kamenná pivnica z 18.storočia. Má jednopriestorovú dispozíciu a obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa západne od kaštieľa v juhozápadnej časti parku. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2014.

Bašta. Bašta východná. Murovaná rotunda, altánok, bola postavená koncom 18.storočia v klasicistickom slohu. Upravovaná bola v roku 1810 a v 19.storočí. Má jednopriestorovú dispozíciu, kruhový pôdorys, je jednopodlažná. Nachádza sa pri ohradnom múre v severnej časti parku. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2014.

Ohradný múr s bránou. Klasicistický múr postavený koncom 18.storočia. Upravovaný bol v roku 1810. Má nepravidelný pôdorys. Nachádza sa v severnej časti parku. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 2014.

Leave a Reply