Zvonica v Zemianskych Kostoľanoch

Pamiatkový objekt NKP Kostol a zvonica vyhlásený v roku 1963. Neskorobaroková zvonica stojí pri evanjelickom kostole na Partizánskej ulici a pochádza zo 60.rokov 18.storočia. Má murovanú spodnú časť a ihlanovú strechu pokrytú šindľom. Artikulárne kostoly nesmeli mať vežu so zvonom, preto bola v blízkosti kostola postavená osobitná zvonica. Zvonica má štvorcový pôdorys, jednopriestorovú dispozíciu, výšku troch podlaží.

Leave a Reply