Zvonica v Dolnom Moštenci – Považská Bystrica

Zvonica v Dolnom Moštenci – Považská Bystrica

Zrubová zvonica má štvorcový pôdorys a sedlovú strechu pokrytú šindľom. Pôvodne mala krytinu plechovú. Zo strechy vybiehajú štyri zvislé trámy, na ktorých je osadená ešte jedna menšia ihlanová strieška, tiež pokrytá šindľom a zakončená krížom. Táto strieška chráni zvon. Celá stavba je osadená na kamennej podmurovke. STavba pochádza z roku 1713, opravovaná bola v rokoch 1843 a 2015. Zvonica sa nachádza v Považskej Bystrici, severovýchodne od centra mestskej časti Dolný Moštenec na miestnom cintoríne.