Zámocká reštaurácia v Bojniciach

Pamiatkový objekt NKP Bojnický hrad vyhlásený v roku 1963. Postavená bola v 18.storočí. Upravená bola v 1.polovici 20.storočia. Nachádza sa v areáli Bojnického hradu v parku s objektmi.

Leave a Reply