Vojnový cintorín v Liptovskom Mikuláši

Národná kultúrna pamiatka Vojnový cintorín s pamätníkom vyhlásená v roku 1963. Vojnový cintorín zriadený v roku 1961 sa nachádza v lokalite Nicovô-Háj nad Liptovským Mikulášom. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Pamätník.

Schodisko so súsošiami. Schodisko s dvoma súsošiami Prísaha a dvoma súsošiami Víťazstvo a mier. Autormi sú Bauer, Búzik, Groma a Ksandr.

Vojnový cintorín. Je tu pochovaných 1.361 príslušníkov 1.československého armádneho zboru a sovietskych vojakov, ktorí padli v boji o mesto a okolie v 2.svetovej vojne. Autormi sú Bauer a Búzik.