Vojnový cintorín v Humennom

Národná kultúrna pamiatka Pamätný cintorín vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa na ulici Domašanská. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Vojnový cintorín. Pamätný vojnový cintorín sovietskej armády z roku 1945. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 1976.

Pomník. Pomník padlým vojakom sovietskej armády.