Vodný mlyn v Kvačanoch (Gejdošovský mlyn)

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Nachádza sa v Kvačianskej doline v lokalite Oblazy 97. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Vodný mlyn. Drevený vodný, Gejdošovský, tzv. Horný mlyn, bol postavený v štýle ľudového staviteľstva v 1.polovici 19.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1981-1987. Má obdĺžnikový pôdorys, tropriestorovú dispozíciu, je jednopodlažný.

Hospodárska stavba. Zrubová hospodárska stavba pri vodnom mlyne bola postavená v štýle ľudového staviteľstva v 1.polovici 19.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1981-1987. Prízemná stavba s podkrovím, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.