Vodný mlyn v Ivančinej (Mlyn Jančoškovcov)

Národná kultúrna pamiatka Vodný mlyn s areálom vyhlásená v roku 2016. Nachádza sa západne od časti Dvorec na tzv. Mlynskom ostrove. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Vodný mlyn. Zrubový vodný mlyn, tzv. Mlyn Jančoškovcov, bol postavený v tretine 19.storočia. Upravovaný bol na prelome 19. a 20.storočia, v roku 1939, v 60.rokoch 20.storočia a v roku 2013. Dvojpodlažná stavba s podpivničením, štvorpriestorovou dispozíciou a nepravidelným pôdorysom.

Technologické zariadenie. Technologické zariadenie mlyna a mlynské koleso z roku 1939.

Mlynský náhon. Kamenný a drevený mlynský náhon z tretiny 19.storočia. Nachádza sa v severozápadnej časti tzv. Mlynského ostrova.

Hospodárska stavba. Drevená zrubová stodola s maštaľou z prelomu 19. a 20.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, štvorpriestorovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L. Nachádza sa juhozápadne od mlyna.

Stavidlo. Betónové a drevené stavidlo s lávkou z tretiny 19.storočia. Nachádza sa v severozápadnej časti Mlynského ostrova.