Vodná elektráreň v Ľubochni

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1978. Postavená bola v roku 1904. Nachádza sa v obci Ľubochňa 186. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Turbínová hala. Novoklasicistická budova hydroelektrárne (č. 186). Upravovaná bola v roku 1993. Má obdĺžnikový pôdorys, jednotraktovú a trojpriestorovú dispozíciu, je jednopodlažná.

Rozdeľovňa vody. Novoklasicistická budova s podzemným náhonom a kaskádami. Má obdĺžnikový pôdorys, jednotraktovú dispozíciu, je jednopodlažná s pivnicou.

Náhon so stavidlom. Zemný prítokový kanál so stavidlom a rybochodom.

Technologické zariadenie. Realizovala ho firma Ganz Budapešť.