Vinohradnícky dom Holubyho 24, 1

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2018. Renesančný vinohradnícky dom postavený v 16.-17.storočí. Upravovaný bol v 2.polovici 18.storočia, v 20.storočí a začiatkom 21.storočia. Prízemná stavba s podpivničením, jedno a trojtraktovou dispozíciou a štvorkrídlovým pôdorysom. Radový prejazdový dom sa nachádza na ulici Holubyho 24, 1 pri ulici Potočná severne od rímsko-katolíckeho Kostola premenenia Pána. Dnes je v ňom reštaurácia, kaviareň.