Vila v Martine (Kohútova vila)

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Secesná Kohútova vila, budova detského sanatória, z roku 1908. Upravovaná bola v roku 1984. Má trojtraktovú dispozíciu, štvorcový pôdorys, je jednopodlažná s podpivničením. Autorom stavby je Milan Michal Harminc. Solitér stojí na ulici Štefánikova 68 v Pamiatkovej zóne. Dnes sú v budove detské jasle.