Vila Stummerova 15 v Topoľčanoch (Červený kríž)

Národná kultúrna pamiatka Vila a oplotenie vyhlásená v roku 2013. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Vila. Eklekticistická vila zo začiatku 20.storočia. Upravovaná bola v 80.rokoch 20.storočia. Má nepravidelný pôdorys, je dvojpodlažná. Solitér sa nachádza na ulici Stummerova 15 v Pamiatkovej zóne.

Oplotenie. Secesné kovové a murované oplotenie zo začiatku 20.storočia. Upravované bolo v 80.rokoch 20.storočia.