Vila Godrova 4

Národná kultúrna pamiatka Vila a záhrada vyhlásená v roku 1980. Nachádza sa na ulici Godrova 4 v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Vila. Novoklasicistická vila bola postavená okolo roku 1915. Upravovaná bola v 80.rokoch 20.storočia, po roku 2000 a v roku 2014. Solitérna stavba má štvorcový pôdorys, je dvojpodlažná s podkrovím. Autorom stavby je Milan Michal Harminc. Nachádza sa severne od cintorína Kozia brána.

Záhrada. Vilová prírodno-krajinárska záhrada s historickou zeleňou bola vybudovaná koncom 19.storočia. Upravovaná bola začiatkom 20.storočia a v 60.rokoch 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys. Jej autorom je Josef Vaněk. Rozprestiera sa okolo vily južne od Slavína.

Leave a Reply