Vejmutovka v Dúbrave

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1975 a 1997. Borovica hladká s výškou 34m, obvodom kmeňa 315cm, priemerom koruny 19m a vekom viac ako 150 rokov. Introdukovaná drevina má sadovnícky a dendrologický význam. Je chránená z estetických, rekreačných a ekologických dôvodov. Nachádza sa v obci Dúbrava v areáli obecného úradu.