Ľaliovník v Dúbrave

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1975 a 1997. Ľaliovník tulipánokvetý s výškou 26m, obvodom kmeňa 302cm, priemerom koruny 17m a vekom viac ako 150 rokov. Introdukovaná drevina má sadovnícky a dendrologický význam. Je chránený z estetických, rekreačných a ekologických dôvodov. Nachádza sa v obci Dúbrava v areáli ÚSS.