Urbanistický súbor v Liptovskom Hrádku

Národná kultúrna pamiatka Urbanistický súbor vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Škola. Klasicistická budova lesníckej školy bola postavená v rokoch 1796-1800. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia a v roku 1993. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná. V rokoch 1796-1816 tu sídlila 1.lesnícka škola v Uhorsku. Stojí v severovýchodnej časti urbanistického súboru na ulici Pod lipami 11.

Arborétum. Hrádocké prírodno-krajinárske arborétum s historickou zeleňou bolo vybudované v roku 1890. Upravované bolo v 2.polovici 20.storočia. Nachádza sa na ulici Pod Lipami.

Kostol. Kostol navštívenia Panny Márie.

Administratívna budova. Klasicistická budova bola postavená v 1.polovici 70.rokov 18.storočia. Radová budova má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je jednopodlažná s pivnicou. Stojí na ulici Pod lipami 20.

Fara. Klasicistická budova katolíckej fary bola postavená na prelome 18. a 19.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, viacpriestorovú dispozíciu, je jednopodlažná. Stojí pri kostole na ulici Pod lipami 15.

Deputátny dom I. Klasicistická murovaná budova bola postavená na prelome 18. a 19.storočia. Upravovaná bola po roku 2000. Má obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná s podkrovím a pivnicou. Stojí na ulici Pod lipami 17.

Deputátny dom II. Klasicistická radová prejazdová budova bola postavená na prelome 18. a 19.storočia. Upravovaná bola v 2.polovici 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná s pivnicou. Stojí na ulici Pod lipami 19.

Deputátny dom III. Klasicistická radová budova bola postavená v 19.storočí. Upravovaná bola v rokoch 1993, 2000 a 2004. Má obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná s podkrovím a pivnicou. Stojí na ulici Pod lipami 21.

Deputátny dom IV. Radový dom doktora Alberta Škarvana bol postavený v 19.storočí. Je jednopodlažný s pivnicou, má pôdorys v tvare obráteného L. Stojí na ulici Pod lipami 23.

Deputátny dom V. Klasicistický solitérny dom bol postavený v 19.storočí. Upravovaný bol v 90.rokoch 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, dvojtraktovú disopozíciu, je jednopodlažný s pivnicou. Stojí oproti kostolu na ulici Pod lipami 16. Dnes sa v ňom nachádza domov sociálnych služieb.

Deputátny dom VI. Dom bez výrazných slohových znakov bol postavený v 19.storočí. Upravovaný bol v 2.polovici 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podkrovím. Solitér stojí na ulici Pod lipami 14.

Deputátny dom VII. Klasicistická budova bola postavená v 1.polovici 19.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná s pivnicou. Solitér stojí na ulici Pod lipami 12.

Aleja. Lipová aleja s historickou zeleňou bola zriadená v roku 1777. Nachádza sa pri Sentivániovskom kaštieli.