Topoľ biely v Mestskom parku

Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1990 a 1996. Topoľ biely s výškou 24m, obvodom kmeňa 661cm, priemerom koruny 24m a nezisteným vekom. Je chránený z kultúrno-výchovných, náučných a vedecko-výskumných dôvodov. Nachádza sa v Košiciach v lokalite Stredné Mesto v Parku generála Petrova oproti železničnej stanici.