Tepláreň

Národná kultúrna pamiatka Tepláreň vyhlásená v roku 2008. Bola postavená vo funkcionalistickom štýle v rokoch 1940-1941. Upravovaná bola v rokoch 1944,1950 a 1973. Autorom projektu je Dušan Jurkovič a stavbu realizovala stavebná firma Pittel & Brausewetter. Bratislavská tepláreň stojí na ulici Čulenova 7. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kotolňa. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a jednopriestorovou dispozíciou. Pôvodná uholná kotolňa s násypníkmi je päťpodlažná.

Turbínová hala. Pôvodná turbínová hala je trojpodlažná.

Leave a Reply