Súbor náhrobníkov vo Veľkých Levároch

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2005. Súbor kamenných náhrobníkov I-XIV sa nachádza v areáli obecného úradu na ulici Štefánikova. Súbor kamenných náhrobníkov XV-XIX sa nachádza v Habánskom dvore pri dome č.69 v záhrade habánskej kaplnky v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Náhrobníky XV-XIX boli za pamiatkové objekty vyhlásené v roku 2009. NKP tvoria viaceré pamiatkové objekty:

Náhrobník I. Náhrobník vysoký 85cm z roku 1730 s nápisom „1730“.

Náhrobník II. Náhrobník vysoký 85cm z roku 1732 s nápisom “ KARV 1732 Sen 1 6 febre“.

Náhrobník III. Náhrobník vysoký 75cm z roku 1733 s nápisom „I G 1733“.

Náhrobník IV. Náhrobník vysoký 72cm z roku 1736 s nápisom „G S 1736“.

Náhrobník V. Náhrobník vysoký 85cm z roku 1736 s nápisom „W W 1736“.

Náhrobník VI. Náhrobník vysoký 106cm z roku 1745 s nápisom „I R 1745“.

Náhrobník VII. Náhrobník vysoký 89cm z roku 1749 s nápisom „IVSEF CSCHETERLE 1749 T“.

Náhrobník VIII. Náhrobník vysoký 97cm z roku 1751 s nápisom „GERGEL KELER 1751“.

Náhrobník IX. Náhrobník vysoký 102 cm z roku 1760 s nápisom „K S 1760“.

Náhrobník X. Náhrobník vysoký 52,3cm z roku 1761 s nápisom „ANO 17+61 K°E I E“.

Náhrobník XI. Náhrobník vysoký 94cm z polovice 18.storočia s nezisteným nápisom.

Náhrobník XII. Náhrobník vysoký 84cm z polovice 18.storočia s nečitateľným nápisom.

Náhrobník XIII. Náhrobník vysoký 92cm z polovice 18.storočia s nezisteným nápisom.

Náhrobník XIV. Náhrobník vysoký 77cm z polovice 18.storočia bez nápisu.

Náhrobník XV. Náhrobník vysoký 71,5cm z roku 1722 s nápisom „I E Ad7 2 2“.

Náhrobník XVI. Náhrobník vysoký 98cm z roku 1758 s nápisom „Ad7 FK 58“.

Náhrobník XVII. Náhrobník vysoký 83cm z roku 1730 s nápisom „MA 1730“.

Náhrobník XVIII. Náhrobník vysoký 77cm z roku 1736 s nápisom „1736 T K“.

Náhrobník XIX. Náhrobník vysoký 61,5cm z 18.storočia bez nápisu.

Leave a Reply