Súbor náhrobníkov v Malženiciach

Národná kultúrna pamiatka Súbor náhrobníkov vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa na cintoríne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Náhrobník I. Kamenný náhrobník ľudového charakteru z roku 1855.

Náhrobník II. Kamenný náhrobník ľudového charakteru z roku 1843.

Náhrobník III. Kamenný náhrobník ľudového charakteru z roku 1857.

Náhrobník IV. Kamenný náhrobník ľudového charakteru z polovice 19.storočia.

Náhrobník V. Kamenný náhrobník ľudového charakteru z roku 1792.

Náhrobník VI. Kamenný náhrobník ľudového charakteru z roku 1881.

Náhrobník VII. Kamenný náhrobník ľudového charakteru z roku 1811.

Náhrobník VIII. Kamenný náhrobník ľudového charakteru z roku 1803.

Náhrobník IX. Kamenný náhrobník ľudového charakteru z 1.tretiny 19.storočia.

Náhrobník X. Kamenný náhrobník ľudového charakteru z prelomu 18. a 19.storočia.

Náhrobník XI. Kamenný náhrobník ľudového charakteru z roku 1829.

Náhrobník XII. Kamenný náhrobník ľudového charakteru z 1.tretiny 19.storočia.

Náhrobník XIII. Kamenný náhrobník ľudového charakteru z konca 18.storočia.

Náhrobník XIV. Kamenný náhrobník ľudového charakteru z roku 1783.

Náhrobník XV. Kamenný náhrobník ľudového charakteru z 1.tretiny 19.storočia.

Náhrobník XVI. Kamenný náhrobník ľudového charakteru z 1.tretiny 19.storočia.

Náhrobník XVII. Kamenný náhrobník ľudového charakteru z 1.tretiny 19.storočia.

Náhrobník XVIII. Kamenný náhrobník ľudového charakteru z roku 1790.

Náhrobník XIX. Kamenný náhrobník ľudového charakteru z obdobia okolo polovice 19.storočia.

Náhrobník XX. Kamenný náhrobník ľudového charakteru z 1.tretiny 19.storočia.

Náhrobník XXI. Kamenný náhrobník ľudového charakteru z roku 1831.

Náhrobník XXII. Kamenný náhrobník ľudového charakteru z 2.polovice 19.storočia.

Náhrobník XXIII. Kamenný náhrobník ľudového charakteru z roku 1892.

Náhrobník XXIV. Kamenný náhrobník ľudového charakteru z 2.polovice 19.storočia.

Náhrobník XXV. Kamenný kríž s podstavcom ľudového charakteru z 2.polovice 19.storočia.

Náhrobník XXVI. Kamenný náhrobník ľudového charakteru z 2.polovice 19.storočia.

Náhrobník XXVII. Kamenný náhrobník ľudového charakteru z 2.polovice 19.storočia.

Náhrobník XXVIII. Kamenný náhrobník ľudového charakteru z 2.polovice 19.storočia.

Náhrobník XXIX. Kamenný náhrobník ľudového charakteru z 2.polovice 19.storočia.