Súbor hrobov v Dolnom Kubíne

Národná kultúrna pamiatka Súbor hrobov vyhlásená v roku 1973. Nachádza sa v strede mestského cintorína. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Hrob s pomníkom I. Hrob s modernistickým pomníkom básnika P. O. Hviezdoslava /1849-1921/ je z obdobia po roku 1921 umiestnený na mestskom cintoríne. Upravovaný bol v rokoch 1966 a 1979. Autorom je Fraňo Štefunko.

Hrob s pomníkom II. Hrob s pomníkom spisovateľa J. Matúšku /1821-1877/ v štýle socialistického realizmu. Vybudovaný bol po roku 1877. Upravovaný bol v roku 1978. Autorom je Ladislav Berák.